[LINK] BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN

Là công tác được thực hiện vào mỗi kì học, việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với các hoạt động đào tạo của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thu thập thông tin đánh giá của sinh viên về các lĩnh vực của Nhà trường. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên có thể bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như những ý kiến đề xuất lên Nhà trường. Qua quá trình tổng hợp ý kiến đánh giá của các bạn sinh viên, Nhà trường sẽ có những thay đổi hợp lý đối với hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của sinh viên.

 

Để tạo thuận lợi cho sinh viên trong quá trình đánh giá, Nhà trường đã tạo một biểu mẫu đánh giá điện tử. Sinh viên chỉ cần click vào đường link và lần lượt bấm chọn vào các nội dung với các mức độ tương ứng đối với mỗi câu hỏi. Cuối biểu mẫu sinh viên có thể đề đạt thêm các nguyện vọng cũng như khúc mắc của mình. Sau khi đánh giá xong, sinh viên chỉ việc chọn mục “Lưu lại” là kết quả đánh giá sẽ tự động được gửi đến hệ thống để phục vụ việc thống kê.

 

Link biểu mẫu đánh giá: http://khaosat.vimaru.edu.vn/app/form?id=62