Chương trình Tiếp sinh K58 - Khoa Công trình

Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức Tiếp sinh các tân sinh viên khóa K58, Khoa Công trình xin gửi đến các thầy cô và các bạn sinh viên chương trình làm việc như sau. Rất mong các thầy cô và các bạn sinh viên tham gia đầy đủ và đúng giờ để buổi tiếp sinh đạt được kết quả như mong muốn. Trân trọng!

CHƯƠNG TRÌNH

“TIẾP SINH K58 – KHOA CÔNG TRÌNH”

Thời gian: 16h30, thứ 2 ngày 11 tháng 09 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn A8 – Khu hiệu bộ

Thành phần tham dự:   

  • Ban chủ nhiệm khoa
  • Cán bộ giảng viên Khoa Công trình
  • Toàn bộ sinh viên K58
  • Sinh viên tình nguyện

 

Thời gian

Nội dung

16h15-16h30

Ổn định tổ chức

16h30 – 16h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

16h40 – 17h10

Giới thiệu chung Khoa Công trình

17h10 – 17h25

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Khoa Công trình

17h25 – 17h45

Hướng dẫn những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên (đăng ký học phần, tổ chức lớp)

17h45 – 17h50

Bế mạc

17h50 – 18h30

Gặp gỡ cố vấn học tập