CTSV: SV ký cam kết không tham gia các đạo và hội nhóm tôn giáo trái pháp luật

Thông báo số 416/TB-ĐHHHVN-CTSV của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong sinh viên !
 
File xem trực tiếp: