Tham quan công trình thực tế: Công ty cổ phần Bạch Đằng 5 - Bộ môn Công Trình Cảng

Hôm nay đi thăm công trình tại Cầu Bạch Đằng

......

....

Nội dung 2

...

...

Nội dung 3

...

..