Tham quan công trình thực tế: Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu Hoàng Gia - Bộ môn Công trình Cảng (năm 2016)