Bộn môn Xây Dựng Đường Thủy đi tham quan đê đá và đê geotube ở khu công nghiệp Deep C - Đình Vũ

Trong chương trình kết doanh nghiệp của trường đại học Hàng Hải Việt nam nói chung và khoa công trình nói riêng, bộ môn xây dựng đường thủy luôn năng động tìm hiểu những đối tác tin cậy để tìm những cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên. Đê đá và đê Geotube là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên đến học tập và tìm hiểu.