Tham quan công trình thực tế: Công trình cung hội chợ triển lãm Quảng Ninh - Bộ môn XDDD và CN & Bộ môn Kiến trúc dân dụng (năm 2016)