Tham quan công trình thực tế: Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện - Bộ môn Kỹ thuật cầu đường (năm 2016)