Thông tin v/v đăng ký học bổng KOVA

 

Giải thưởng và học bổng KOVA được trao tặng hàng năm nhằm:
Khuyến khích các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu được ứng dụng, mang lại giá trị kinh tế cao cùng các lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Cổ vũ và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong xã hội có những việc làm nhân văn, cao thượng.
Khuyến khích, động viên các em sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Ươm mầm tài năng trẻ đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

Hạn nộp hồ sơ : từ nay đến hết ngày 11.6.2018
Thông báo kết qua và trao giải thưởng : tháng 11/2018

Cụ thể Học bổng như sau:

Chi tiết các biểu mẫu tải tại link: https://drive.google.com/drive/folders/114Ward1Tfvlkb-hE70kPafS8A_xaq_SM...