[Thông báo] Về việc quay trở lại học tập của sinh viên, học viên và thực hiện phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Kính gửi thầy, cô và các em sinh viên Thông báo số 142/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc quay trở lại học tập của sinh viên, học viên và thực hiện phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.