Danh sách SV tốt nghiệp ĐH đề nghị đi sĩ quan dự bị năm 2018 - Khoa Công trình

Trân trọng kính gửi thầy/cô và các bạn sinh viên danh sách các sinh viên khoa Công trình tốt nghiệp đại được được tuyển chọn đi sĩ quan dự bị năm 2018.

(Danh sách trong file đính kèm)

File xem trực tiếp: