CTSV: Triệu tập sinh viên xét tuyển đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2018

 Thông báo xét tuyển sinh viên nam khoa Công trình đi đào tạo sĩ quan dự bị 2018.
-  Chỉ tiêu xét tuyển: 08 sinh viên, của 3 chuyên ngành CTT, XDD và KCD.
-  Số lượng triệu tập: 50 sinh viên các khóa 53 và 54, đã làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2017-2018, đang làm tốt nghiệp đợt 2 hoặc đang học học phần thay thế (danh sách chi tiết trong file triệu tập).
- Thời gian: 9h00 thứ 2 ngày 21/5/2018
- Địa điểm: VP khoa 
File xem trực tiếp: 

File đính kèm: