CTSV: Danh sách dự kiến học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018

Danh sách dự kiến học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018. Nếu sinh viên nào đạt tiêu chuẩn nhưng chưa có tên trong danh sách, đề nghị liên lạc với Thầy/Cô CVHT và thầy Nguyễn Quang Huy - Trợ lý CTSV khoa (ĐT: 0963598158) trước ngày 30/7/2018.

Trân trọng,

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: