[Hình ảnh] Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Ngày 24/11/2017, tại phòng Hội thảo quốc tế số 1, tòa nhà A1 trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Hội đồng khoa học của Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng các thuật toán tối ưu hóa để nâng cao độ chính xác dự đoán quỹ đạo tàu của các hệ thống mô phỏng hàng hải – Mã số DT154021” do TS. Trần Khánh Toàn – Phó trưởng Khoa Công trình – Trường Đại học Hàng Hải làm chủ nhiệm. PGS.TS. Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ KH-CN, Bộ Giao thông vận tải là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, cùng các nhà khoa học đại diện cho Cảng vụ Hàng Hải, Viện Kỹ Thuật Hải quân, Trưởng Khoa Hàng Hải - trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam trong Hội đồng nghiệm thu.

 

Tại buổi nghiệm thu, TS. Trần Khánh Toàn, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ cũng như các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn là hướng nghiên cứu còn mới ở Việt Nam, hàm lượng học thuật sâu về mô phỏng thủy động lực học tàu, phân tích độ nhạy, mô phỏng phân tích tối ưu hóa các hệ số thủy động lực học tàu và quĩ đạo tàu. Kết quả đề tài có tính ứng dụng cao trong việc can thiệp và nâng cấp mô hình toán của các hệ thống mô phỏng buồng lái mua từ nước ngoài với cho phí tốn kém và lệ thuộc về công nghệ, các ứng dụng định vị và điều khiển yêu cầu độ chính xác cao trong thi công công trình biển, mô phỏng các tương tác với tàu trong các tình huống tránh va trong luồng hẹp,… Trong quân sự, có thể ứng dụng trong mô phỏng dự báo quĩ đạo và khuyến cáo an toàn cho các tình huống điều động đặc biệt của tàu chiến, mô phỏng chuyển động các phương tiện lặn ngầm,…   

 

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, chỉ ra những ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại của nghiên cứu. Nhìn chung, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của tác giả trong quá trình làm việc và hàm lượng học thuật chuyên sâu của đề tài. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn cao, ứng dụng được trong lĩnh vực huấn luyện hàng hải và có thể cả trong quân sự, bố cục các chương được triển khai logic, hợp lí... Đặc biệt Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao việc  một phần kết quả nghiên cứu của đề tài được đã được đăng trên tạp chí quốc tế chuyên ngành ELSEVIER – ScienceDirect - Ocean Engineering (có chỉ số ISI): “Simulation of ship manoeuvring in a confined water using a nonlinear model based on optimization techniques”, P.Du, A. Ouahsine, K.T. Toan, P.Sergent, Ocean Engineering 142 (2017), pages 194-203, 2017. Tuy nhiên, đề tài cũng còn một số hạn chế cần chỉnh sửa để nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện hơn như: cần chú ý về hình thức trình bày, ảnh minh họa, phụ lục, các ứng dụng khác cần nghiên cứu trong tương lai...

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu.

Buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH

 

TS. Trần Khánh Toàn - Chủ nhiệm đề tài đang trình bày nội dung nghiên cứu của đề tài

 

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đang đưa ý kiến nhận xét và phản biện đề tài

 

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đang đưa ý kiến nhận xét và phản biện đề tài

Một phần kết quả nghiên cứu của đề tài được đã được đăng trên tạp chí quốc tế chuyên ngành ELSEVIER – ScienceDirect - Ocean Engineering (có chỉ số ISI)

 

Chủ nhiệm đề tài - TS. Trần Khánh Toàn chụp ảnh lưu niệm cùng với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu

-QH-