Đề tài cấp bộ giai đoạn 2000-2014

STT

Tên đề tài, công trình

Người thực hiện

Năm thực hiện

 1.  

Tính toán tải trọng động lên công trình bến bệ cọc cao

TS. Đào Văn Tuấn

1999 - 2000

 1.  

Đánh giá độ tin cậy nền các công trình thuỷ công

TS. Phạm Văn Thứ

2003 - 2005

 1.  

Xây dựng tiêu chuẩn thiết kế triền, đà, âu tàu trong nhà máy đóng, sửa chữa tàu

TS. Nguyễn Văn Ngọc

2004 - 2005

 1.  

Tiêu chuẩn thiết kế Công trình thuỷ công trong các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ

TS. Nguyễn Văn Ngọc

2005

 1.  

Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất hải đồ điện tử phù hợp với điều kiện Việt Nam

ThS. Hoàng Hồng Giang

2007 – 2008

 1.  

Nghiên cứu diễn biến tuyến luồng Lạch Huyện qua kênh Hà Nam dự báo diễn biến động lực vùng khi xây dựng cảng Lạch Huyện

PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc

2009

 1.  

Tính toán sóng nhiễu xạ trong bể cảng có tính đến phản xạ

TS. Đào Văn Tuấn

2009

 1.  

Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế Công trình nâng, hạ tàu thủy có trọng tải lớn (Đà và Ụ khô) ở Việt Nam

TS. Phạm Văn Thứ

2009

 1.  

Nghiên cứu chế tạo hệ thống chỉ báo góc bẻ bánh lái tàu thủy ứng dụng công nghệ quang học cho độ chính xác cao phục vụ nhu cầu trong nước hiện nay.

TS. Phạm Văn Thứ

2009

 1.  

Xây dựng mô hình thuật toán và phần mềm tự động tính toán các thông số lắp đặt đăng tiêu chập tiêu cho các tuyến luồng Hàng hải Việt Nam

ThS. Hoàng Hồng Giang

2009

 1.  

Khảo sát, đánh giá, xây dựng các giải pháp BVMT trong thi công nạo vét luồng tàu khu vực cảng biển

TS. Hà Xuân Chuẩn

2010

 1.  

Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho ngành hàng hải Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc

2010-2014

 1.  

Nghiên cứu tính toán bồi lắng luồng tàu do sóng biển

TS. Đào Văn Tuấn

2010

 1.  

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất chủ yếu khu vực ven biển phía Bắc nâng cao chất lượng công tác thiết kế công trình cảng biển, công trình GTVT

PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc

2010

 1.  

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tự hành khảo sát ngầm dưới mặt nước

ThS. Hoàng Hồng Giang

2010

 1.  

Quy trình nghiệm thu công tác nạo vét duy tu bảo đảm giao thông luồng tàu – TCVN

ThS. Hoàng Hồng Giang

2010

 1.  

Chuyển đổi quy trình khảo sát địa chất công trình đường thủy-TCVN

ThS. Bùi Quốc Bình

2010

 1.  

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm phao chuyển đổi năng lượng sóng thành năng lượng điện phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải

ThS. Hoàng Hồng Giang

2011

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc chạy tàu trên luồng tới sự ổn định mái dốc đất ven bờ và đề xuất một số biện pháp ổn định mái dốc đất bờ kênh, luồng chạy tàu.

PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc

2011

 1.  

Phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động nạo vét luồng hàng hải và cảng biển

TS. Hà Xuân Chuẩn

2011

 1.  

Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy và thời hạn phục vụ của các cọc chịu lực trong các công trình bến cảng

TS. Phạm Văn Trung

2012 - 2013