Hướng dẫn sử dụng MathCad Bài 2.1

Nội dung: Các phép toán với ma trận

Giảng viên: PGS.TS Đào Văn Tuấn