Hướng dẫn sử dụng MathCad Bài 3

Nội dung: Giải phương trình bậc thấp và bậc cao

Giảng viên: PGS.TS Đào Văn Tuấn