Hướng dẫn sử dụng MathCad Bài 1.2

Nội dung bài học: Biểu thức và Hàm

Giảng viên: PGS.TS Đào Văn Tuấn

Các bạn sẽ làm quen với việc thiết lập, thao tác với các biểu thức, hàm