Hướng dẫn sử dụng MathCad Bài 1.1

PTC Mathcad là phần mềm Engineering Math cho phép bạn thực hiện, phân tích và tính toán chia sẻ Vital Calculations nhất. Đặc biệt ứng dụng trong các môn học các bạn sinh viên khoa Công trình phải hoàn thành, một trong số đó là môn học và bài tập lớn Phương pháp tính. Các bạn sẽ được thầy PGS.TS Đào Văn Tuấn, trưởng khoa Công trình, hướng dẫn sử dụng phần mềm này