Hướng dẫn ghép layout AutoCad để trình bày bản vẽ đồ án

Đây là Video hướng dẫn ghép layout AutoCad để trình bày bản vẽ đồ án do thầy Đỗ Quang Thành thực hiện.