Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016

Thực kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016 theo QĐ 2832/QĐ-ĐHHHVN-KHCN của Hiệu trưởng về việc hiện đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015-2016. Ngày 03/06/2016 tại văn phòng khoa Công Trình đã tổ chức lễ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của các cán bộ giáo viên đang công tác tại khoa Công Trình. Dưới đây là tổng hợp một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học.[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]