Kế hoạch hội nghị khoa học chuyên đề

Ngày 22/12/2015 từ 10:00h sáng thứ 3 tại Văn phòng khoa, TS. Đinh Văn Nguyên, nguyên là giảng viên BM xây dựng dân dụng & công nghiệp, hiện là chuyên gia nghiên cứu về Marine Computation Services tại Đại học Dublin, Ireland sẽ trình bày 02 báo cáo về các chuyên đề:

1. Một số vấn đề kỹ thuật chính trong phát triển hạ tầng đường sắt cao tốc (bao gồm cả ảnh hướng của động đất đến công trình nhiều nhịp);

2. Điện gió và công trình điện gió nổi ngoài khơi.

Nội dung gồm có phần trình bày của báo cáo viên và phần trao đổi giữa báo cáo viên và người tham dự.

Khoa Công trình trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các nghiên cứu sinh và các nhà khoa học quan tâm đến dự.

Thông tin của báo cáo viên:

Dr. Van Nguyen Dinh

Marine Computation Services, Wood Group Kenny

Research Fellow, Trinity College Dublin, Ireland.

Email: nguyendv@tcd.ie, Mobile: (+353) 86 352 1889.