Hội diễn văn nghệ Tiếng hát từ mái trường đại dương 2018

Được sự ủng hộ của Ban chủ nhiệm khoa, Công đoàn khoa cùng Liên Chi - Hội sinh viên, thầy cô cùng sinh viên Công trình đã miệt mài tập luyện để chuẩn bị một tiết mục đặc biệt mang bản sắc Công trình. Tự hào Khoa Công trình, khúc ca đã thể hiện những điều thật đẹp của Khoa. Chung cuộc, tiết mục đạt được giải ba toàn đoàn.
Chúc mừng Đội văn nghệ Khoa Công trình

Xin gửi đến các thầy cô cùng các bạn sinh viên những hình ảnh trong đêm hội diễn văn nghệ của Khoa Công trình