GIỚI THIỀU VỀ NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

1. Chương trình đào tạo

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Thời gian học: 4,5 năm

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung, theo hệ thống tín chỉ.

Văn bằng : Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu đào tạo : Đào tạo  Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nắm bắt và giải quyết được những vấn đề khoa học công nghệ xây dựng do thực tiễn đặt ra, có khả năng tiếp cận được những tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại của thế giới, có trình độ ngoại ngữ tốt để đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu, có sức khỏe tốt để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Mục tiêu cụ thể : Đào tạo kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp có  kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo, cụ thể là:

 • Có khả năng quản lý, tổ chức thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Có khả năng thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Có khả năng tham gia tư vấn giám sát, lập Dự án, quản lý dự án, thẩm định Hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng.
 • Có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng.

3. Triển vọng Nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, Các kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp có thể làm việc tại các Tổng công ty, các Cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, các cơ sở thuộc thành phần kinh tế khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng…trên địa bàn cả nước cũng như tại các Công ty  liên doanh với nước ngoài, ví dụ như :

 • Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng (Hải Phòng).
 • Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải.
 • Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng.
 • Các Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng.
 • Sở Xây dựng ( Thanh tra xây dựng, Quản lý nhà ở,Quản lý Quy hoạch…)
 •  Các Sở Giao thông vận tải, Thủy lợi, Nông nghiệp&Phát triển nông thôn…)
 • Các Quận, Huyện( Quản lý Dự án, Giải phóng mặt bằng, Phát triển quỹ đất, Quản lý Đô thị…)
 • Các Doanh nghiệp Xây dựng ( Công ty CPXD và đầu tư cơ sở hạ tầng, Công ty CP tư vấn thiết kế CTXD, Công ty Quản lý và kinh doanh nhà, Công ty CP tư vấn Kiến trúc và đầu tư XD…)
 • Các cơ sở Đào tạo chuyên ngành XD dân dụng và công nghiệp (Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Hải Phòng, Đại học DL Hải Phỏng, Trung cấp XD Hải Phòng…)
 • ….

Thực tế, sau khi tốt nghiệp, Các kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Đại học Hàng hải Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các nhà tuyển dụng. Sau gần hai thập niên đào tạo, đã có hàng ngàn kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp tốt nghiệp đã và đang phát huy tốt  năng lực của bản thân, đã đạt được rất nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực như thiết kế, thi công, quản lý thi công… và hiện đang nắm giữ rất nhiều các vị trí chủ chốt trong các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan Nhà nước như Sở xây dựng, các Ban quản lý dự án cũng như trong các Trường Đại học…    

Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc về thiết kế, thi công, quản lý thi công, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án xây dựng, khảo sát và kiểm định chất lượng công trình, hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao hơn để trở thành Giảng viên và Cán bộ nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước và Quốc tế.

Các Công ty thường tuyển dụng các kỹ sư Xây Dựng tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp như: Coteccons, Unicons, Cofico, các Tổng Công ty Xây dựng lớn của nhà nước: Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải…; các doanh nghiệp nước ngoài như: Royal Haskoning, Apave, Aurecon, CPG, Arup…