GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT AN TOÀN HÀNG HẢI

Chương trình đào tạo

   Ngành đào tạo: Kỹ thuật An toàn hàng hải.

   Thời gian học: 4,5 năm

   Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung, theo hệ thống tín chỉ.

 1. Nội dung đào tạo

Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật ATHH theo hướng xây dựng công trình và bảo đảm an toàn cho các hoạt động giao thông hàng hải ven bờ và ngoài khơi, cụ thể như sau:

Kỹ thuật an toàn hàng hải (Maritime Safety Engineering): Quản lý và vận hành các hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải (đèn biển, phao tiêu dẫn luồng, hệ thống thiết bị cảnh báo hàng hải, hệ thống nhận dạng tự động tàu biển, hệ thống quản lý giao thông hàng hải,…), quản lý khai thác cảng và đường thủy, kỹ thuật an toàn giao thông hàng hải trong vùng nước hạn chế, quản lý rủi ro hàng hải, cảnh báo đâm va và biện pháp an toàn khi lai dắt cấu kiện và thi công công trình biển,…

Xây dựng công trình biển (Construction for Coastal and Offshore Engineering): thi công công trình biển cố định, công trình biển di động và hệ neo, công trình bến cảng biển, luồng tàu biển, khu nước của cảng, công trình chỉnh trị sông, đê chắn sóng/cát, công trình bảo vệ bờ biển, công trình báo hiệu hàng hải,…

Khảo sát biển (Hydrographic Survey): phần chuyên môn không thể tách rời và hỗ trợ trực tiếp cho Kỹ thuật ATHH, như khảo sát độ sâu luồng và khu nước phục vụ công bố thông báo hàng hải, rà quét chướng ngại vật hàng hải, thành lập bản đồ biển, thành lập hải đồ, trắc địa công trình biển, khảo sát khí tượng thủy hải văn, khảo sát địa chất và địa vật lý biển, quét biển, định vị lai dắt vật nổi trên biển, định vị thủy âm và công nghệ lặn biển phục vụ kỹ thuật ngầm,…

 1. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật ATHH có thể làm việc tại các cơ quan quản lý biển-đảo, cơ sở hạ tầng giao thông hàng hải và đường thủy; làm cán bộ kỹ thuật cho các đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang liên quan đến biển đảo ; các cơ quan nghiên cứu khoa học-công nghệ biển ; các đơn vị đào tạo, cơ quan quản lý, các ban quản lý dự án, các công ty dịch vụ, khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy và khai thác tài nguyên biển.

Cụ thể là:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải và đường thủy của trung ương và địa phương như Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Miền Nam; Cục đường thủy nội địa Việt Nam; các Công ty quản lý cảng và đường thủy của các tỉnh và thành phố; Các ban quản lý dự án các công trình hàng hải, đường thủy; Viện nghiên cứu Hải quân và bộ quốc phòng
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương  (về các lĩnh vực trắc địa, đo đạc bản đồ, quản lý đất đại và tài nguyên nước như bộ tài nguyên và môi trường, sở tài nguyên và môi trường cảu các tỉnh thành phố trên cả nước.
 • Các Công ty tư vấn khảo sát thiết kế giám sát thi công các công trình giao thông (đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường hàng không), xây dựng, thủy lợi, thủy điện của các tỉnh, thành phố và trung ương.
 • Các Công ty xây dựng các công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện và quốc phòng (làm tư vấn giám sát kỹ thuật, đo đạc xây dựng, ban quản lý dự án...).

Các sinh viên của Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận sau khi ra trường có thể vào làm việc tại các cơ quan sau đây:

 • Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt nam Miền bắc và Miền Nam: Tổng công ty, xí nghiêp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải, các công ty bảo đảm an toàn hàng hải, công ty xây dựng bảo đảm hàng hải.
 • Cục hàng hải Việt Nam: Cục hàng hải, các ban quản lý dự án các công trình xây dựng đường thủy và hàng hải.
 • Cục đường thủy nội địa Việt Nam: Cục đường thủy, các công ty quản lý hàng hải và đường thủy.
 • Tổng công ty xây dựng đường thủy: tổng công ty, các ban quản lý dự án nạo vét, xây dựng đường thủy.
 • Các công ty quản lý đường sông của các tỉnh thành phố
 • Công ty nạo vét và xây dưng đường thủy
 • Các công ty xây dựng công trình cảng và đường thủy
 • Đoàn đo đạc và biên vẽ hải đồ Hải Quân
 • Viện nghiên cứu biển
 • Sở tài nguyên và môi trường
 • Các trung tâm đo đạc và bản đồ
 • Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính Hải Phòng
 • Các công ty tư vấn của các ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước của các tỉnh thành phố.
 • Các công ty xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước đóng trên địa bàn các tỉnh thành phố (làm công tác giám sát kỹ thuật thi công, đo đạc công trình, tham gia ban quản lý dự án...).