ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA CÔNG TRÌNH NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ngày 19/05/2017, tại Phòng họp số 3 nhà A1, được sự nhất trí và chỉ đạo của Công đoàn Trường ĐHHHVN, của Chi bộ khoa Công trình - Công đoàn khoa Công trình đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Công đoàn khoa nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, bầu BCH nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu CĐ Trường ĐHHH lần thứ 29, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn khoa Công Trình, đồng chí Ths. Đoàn Thế Mạnh - Chủ tịch công đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017-2022. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội Công đoàn khoa Công trình đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí ThS. Đoàn Thế Mạnh - Chủ tịch Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2022 đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017-2022

Tiếp theo chương trình, đồng chí PGS.TS. Đào Văn Tuấn – Bí thư Chi Bộ - Chủ nhiệm Khoa đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí PGS.TS. Đào Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ - Chủ nhiệm Khoa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

KS. Ngô Việt Anh - Giảng viên Bộ môn XDD&CN - Bí thư Liên chi Khoa Công trình đọc bản tham luận về nội dung: Phương pháp vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo Công đoàn cấp trên - đồng chí Th.s Phạm Ngọc Tuyền – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đồng chí Phạm Ngọc Tuyền đã đánh giá cao những thành tích mà công đoàn khoa đã đạt được và đưa ra ý kiến góp ý cụ thể cho công đoàn khoa thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung cuối cùng, đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Các công đoàn viên khoa Công trình đã bỏ những là phiếu tín nhiệm nhất và BCH Công đoàn khoa Công trình nhiệm kì 2017 – 2022 đã được bầu với danh sách các đồng chí:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Trọng Khuê

Phó trưởng bộ môn An toàn đường thủy

2

Đoàn Thế Mạnh

Giảng viên Bộ môn Công trình cảng

Chủ tịch CĐ khoa nhiệm kỳ 2012 - 2017

3

Trần Ngọc An

Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật cầu đường

4

Lê Thị Lệ

Giảng viên bộ môn Công trình Cảng

5

Trần Ngọc Thu

Giáo vụ khoa