Cuộc thi thiết kế hệ thống hạ tầng cho Thượng Hải tương lai

Trân trọng gửi đến các bạn sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp và Kỹ thuật xây dựng cầu đường thông tin cuộc thi Thiết kế hệ thống hạ tầng cho Thượng Hải tương lai

File xem trực tiếp: