Trung tâm tư vấn phát triển công nghệ xây dựng hàng hải - MCDC

Trung tâm Tư vấn phát triển công nghệ xây dựng Hàng Hải (MCDC), với lực lượng chủ yếu là các giảng viên khoa Công  trình,  được  thành  lập  ngày  31/8/1998  (theo  QĐ  số 2190/1998-QĐ-BGTVT,  đăng  ký   hoạt  động  KHCN  001.06/NLKHCN ngày 10/4/2006)  để thực hiện triển khai công tác nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất nhằm thực hiện hoàn chỉnh ba nhiệm vụ chính trong trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là:  đào tạo,  nghiên cứu khoa học  và lao động sản xuất.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Ban giám đốc, Phòng kế toán tài chính, Phòng thiết kế, Phòng Dự án, Phòng Nghiên cứu phát triển, Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng thí nghiệm LAS-XD 1292 với các PTN cơ đất, đo đạc, khảo sát thủy văn, vật liêu XD, kiểm định cầu-đường,được đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại.

Giám đốc Trung tâm

TS. Phạm Văn Trung – Phó Trưởng khoa

Đội ngũ cán bộ kỹ sư, nhà khoa học của Trung tâm đã thực hiện khảo sát, thiết kế, TVGS nhiều công trình giao thông, cảng biển, tiêu biểu là các công trình: Bến số 2 Cty CP phát triển cảng Đình Vũ được thiết kế sửa đổi, tiết kiệm cho chủ đầu tư hơn 25 tỷ đồng, rút ngắn thời gian thi công 12 tháng; dự án 14km tuyến đê Nam Đình Vũ, Hải Phòng với thiết kế sáng tạo tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng.

Chức năng nhiệm vụ chính của Trung tâm tư vấn phát triển Công nghệ Xây dựng Hàng Hải (MCDC):

· Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng thực tập về Công nghệ xây dựng hàng hải, tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ xây dựng mới do trung tâm nghiên cứu cho các cán bộ kỹ thuật ngành hàng hải và các ngành khác;

· Thí nghiệm vật liệu xây dựng mới; nghiên cứu sản xuất VLXD mới;

· Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ XD hàng hải, an toàn hàng hải; nghiên cứu chuyển giao công nghệ XD và xử lý môi trường.

· Ký kết thực hiện các hợp đồng, hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng kỹ thuật công nghệ xây dựng mới, các dịch vụ KHKT về XD hàng hải;

· Tư vấn thực hiện lập dự án (khả thi, tiền khả thi), thiết kế, soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, quản lý thi công, nghiệm thu công trình; tư vấn khảo sát đo đạc và lập bản đồ

· Đánh giá khảo sát thực trạng kỹ thuật công trình Hàng hải đang khai thác, điều tra cơ bản các công trình; khảo sát đo đạc và lập bản đồ; tư vấn thẩm định dự án, tổ chức thi công các công trình có ứng dụng KHKT.

· Phát triển sử dụng năng lượng sạch, đánh giá hiện trạng môi trường.

Địa chỉ liên hệ:

Nhà A9 - Đại học Hàng Hải VN

số 484 LẠCH TRAY - NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG

ĐT: 0313.855679 Fax: 0313.855679

Website: http://www.mcdc.vn