Bộ môn Bảo đảm An Toàn Hàng Hải

Giới thiệu bộ môn:

Bộ môn An toàn Đường thủy là 1 trong 6 bộ môn chuyên ngành của Khoa Công trình, đảm nhiệm công tác giảng dạy các môn chuyên ngành và cơ sở chuyên ngành cho các ngành Kỹ thuật An toàn Hàng Hải, Công Trình bảo đảm an toàn hàng hải và Khảo sát Biển.

Địa chỉ liên hệ: P.111 – Nhà A6 – Đai học Hàng Hải VN

Các môn chuyên ngành chính:

 • Công trình báo hiệu hàng hải
 • Thiết bị báo hiệu hàng hải
 • Trắc địa công trình
 • Đo đạc biển
 • Thiết kế luồng
 • Quản lý khai thác đường thủy

Các môn cơ sở chuyên môn chủ yếu:

 • Trắc địa cơ sở
 • Định vị và đo sâu biển
 • Hệ thống thông tin địa lý
 • Kỹ thuật an toàn hàng hải
 • Quản lý rủi ro hàng hải
 • Trắc địa vệ tinh

Một số các môn học khác:

 • Tin học ứng dụng
 • Địa chất biển
 • Tổ chức và Quản lý dự án
 • Địa chất biển

Cơ cấu đội ngũ:

 • Tổng số giảng viên hiện có: 09
 • Học hàm PGS: 00
 • Học vị tiến sĩ: 02
 • Nghiên cứu sinh: 02
 • Thạc sĩ: 08
 • Giảng viên chính: 00

Slides giới thiệu về Bộ Môn: